FIDUCIE

SAC heeft een geheel nieuw lespakket ontwikkeld waarbij filosofie en kunst elkaar versterken. SAC biedt lespakketten aan voor bovenbouwleerlingen, groep 6 tot en met 8, van de basisschool. Kinderen gaan aan de slag met filosofen en kunstenaars en werken aan een reeks lessen toe naar een eindproduct. SAC wil stap voor stap bouwen aan een toekomst waar vertrouwen geen begrip is maar als vanzelfsprekend wordt ervaren.

De filosoof zal lesgeven met betrekking tot de vaardigheden en technieken rondom gesprekken en verhalen. Deze verhalen zullen als hoofdthema ‘Vertrouwen’ hebben. Kinderen worden op allerlei manieren uitgedaagd om na te denken over dit onderwerp waaruit vanzelf thema’s zoals  eenzaamheid, uitsluiting en diversiteit naar voren zullen komen. Ze gaan vervolgens op zoek naar de bijzondere verhalen uit de buurt door echt in gesprek te gaan met elkaar. SAC kiest er specifiek voor om niets te benoemen en zo hokjesdenken en beeldvorming te voorkomen. Juist door open minded en niet veroordelend te werk te gaan laten we ze vrij in hun denken. Uiteraard worden deze lessen wel volgens een methodiek gegeven om te zorgen dat de kinderen optimaal gestimuleerd en geïnspireerd worden om na te denken.

De kunstenaar brengt de bijzondere verhalen samen met de kinderen tot leven door ze te verwerken naar beeld. De kunstenaar neemt ze mee in de vertaling naar het beeld, de fantasie en wat kunst is. Wanneer spreekt je iets aan en hoe bereik je de ander met een mooi beeld. De laatste lessen zullen de docenten samenwerken en toewerken naar een eindresultaat in de publieke ruimte. Ook zal er een eindpresentatie op school plaatsvinden

Vanuit onderzoek en gesprekken met filosofen en scholen is de behoefte naar dit project bevestigd. Met groot enthousiasme worden gesprekken aangegaan. Mocht je hier als school in geinteresseerd in zijn. Contact ons dan! Filosofie en maatschappelijk inzicht is de toekomst. In een tijd waarin we ons razendsnel ontwikkelen en social media een grote rol heeft, moeten ook scholen hierin mee ontwikkelen. Extra aandacht wordt besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden.