Spoken Art Community

Educatieprojecten

Fiducie

SAC heeft een geheel nieuw lespakket ontwikkeld waarbij filosofie en kunst elkaar versterken. SAC biedt lespakketten aan voor basisschoolleerlingen groep 6 tot en met 8 en middelbaar onderwijs. Kinderen gaan aan de slag met filosofen en kunstenaars en werken vanuit een reeks aantal lessen toe naar een eindproduct.

De filosoof zal lesgeven met betrekking tot de vaardigheden en technieken rondom gesprekken en verhalen. Deze verhalen zullen als hoofdthema ‘Vertrouwen’ hebben. Kinderen worden op allerlei manieren uitgedaagd om na te denken over dit onderwerp en met elkaar in gesprek te gaan via vragen als;
Wat maakt jou tot wie jij bent?’ en ‘Wanneer is een vreemde een vreemde?’

 

Ze gaan vervolgens op zoek naar de bijzondere verhalen uit de buurt door echt in gesprek te gaan met buurtbewoners. SAC kiest er specifiek voor om niets te benoemen en zo hokjesdenken en beeldvorming te voorkomen. Juist door open minded en niet veroordelend te werk te gaan laten we ze vrij in hun denken.

Deze lessen vinden plaats in samenwerking met filosofiebureau Wonderwhy. Zij hanteren een leswijze vanuit een filosofische methodiek waarbij kinderen optimaal gestimuleerd en geïnspireerd raken om vrijuit te praten en met elkaar in gesprek te gaan.

De kunstenaar brengt de bijzondere verhalen samen met de kinderen tot leven door ze te verwerken naar beeld. De kunstenaar neemt ze mee in de vertaling naar het beeld.
SAC beschikt over een groot netwerk aan kunstenaars en biedt o.a. disciplines aan als Fotografie, Beeldende Kunst, Spoken Word, Illustratie, Theater, Light and Visuals.

De laatste lessen zullen de docenten samenwerken en toewerken naar een eindresultaat in de publieke ruimte. Ook zal er een eindpresentatie op school plaatsvinden.

SAC wil stap voor stap bouwen aan een toekomst waarin we weer met een open vizier naar elkaar kunnen kijken en met elkaar in gesprek kunnen gaan en vertrouwen het keywoord is!

Vanuit onderzoek en gesprekken met filosofen en scholen is de behoefte naar dit project bevestigd. Met groot enthousiasme worden gesprekken aangegaan. Mocht je hier als school in geinteresseerd in zijn. Contact ons dan! Filosofie en maatschappelijk inzicht is de toekomst. In een tijd waarin we ons razendsnel ontwikkelen en social media een grote rol heeft, moeten ook scholen hierin mee ontwikkelen. Extra aandacht wordt besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden.

Buddybankje

Het BUDDYbankje is een buurtbankje ontworpen vanuit een  samenwerking tussen buurtbewoners met een filosoof en kunstenaar.  Ook bieden we dit aan als lespakket. Er zal een groep kinderen uit verschillende klassen gevormd worden om aan dit project mee te doen. Onderwerpen als pesten, eenzaamheid, faalangst en nieuwe ontmoetingen komen hierbij aan bod, op een laagdrempelige en positieve manier. Vanuit gesprekken met docenten is geconstateerd dat het vaak situaties zijn die docenten niet altijd kunnen meten of waarnemen. Het Buddybankje is hiervoor een goed hulpmiddel.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact

Sociale kanalen

marith@spokenartcommunity.nl

roos@spokenartcommunity.nl